Senior accountant

Afdeling: Accounting

Rapporteert aan een manager/director

Functies die aan hem rapporteren: Junior accountants of stagiair accountants

Strategisch belang van de functie – samenvatting: Draagt bij tot de organisatie door het verstrekken van een hoogwaardige dienstverlening zodat cliënten Schets als de beste en juiste keuze beschouwen.

Functiesamenvatting: Verantwoordelijk voor werkzaamheden voor de cliënt, waarbij diensten zoals accountancy en zakelijk advies worden verleend, toevertrouwd door de partner/directeur niet-partner. Zorgen voor juistheid en volledigheid van het werk met aandacht voor details, met behoud van productiviteit.

Prestatiebeoordeling: Beoordeling na 6 maanden proeftijd en vervolgens jaarlijks

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Belangrijkste resultaatgebieden

Hoofdactiviteiten

Prestatiemeting

Voeren van de boekhouding

 • Nazicht van het werk van de junior.
 • Ervoor zorgen dat  taken nauwkeurig en tijdig worden uitgevoerd.
 • Nazicht  algemeen journaal en grootboek, inclusief verkoop- en aankoopdagboek.
 • Ervoor zorgen dat  taken nauwkeurig en tijdig worden uitgevoerd.

Tussentijdse financiële staten, afsluitingsverrichtingen, voorbereiding jaarrekeningen

 • Nazicht van de afstemming van bankrekeningen, verkoop- en aankoopdagboeken.
 • Berekenen en boeken van de maandelijkse afsluitingsverrichtingen  i.v.m. afschrijvingen, voorzieningen, overlopende rekeningen enz.
 • Met de cliënten communiceren teneinde de nodige informatie te bekomen.
 • Ervoor zorgen dat  taken nauwkeurig en tijdig worden uitgevoerd.

Fiscaliteit: inkomstenbelasting

 • Werkdocumenten voorbereiden voor belastingaangiften voor particulieren en vennootschappen.
 • Met de cliënten communiceren teneinde de nodige informatie te bekomen.
 • Werkdocumenten en checklists nauwkeurig en tijdig voltooid.

Recurrente btw-werkzaamheden

 • Periodiek uitvoeren van  overeenstemming saldi btw-rekeningen in de boekhouding en de bij de administratie ingediende documenten.
 • Werkdocumenten en checklists nauwkeurig en tijdig voltooid.

Beheer van teamprestaties

 • Aan de aan hem rapporterende assistenten duidelijk hun rol en verantwoordelijkheden uitleggen, en de ondersteuning  door het kantoor.
 • Een positieve teamdynamiek in stand houden.
 • Negatieve elementen teamdynamiek identificeren alvorens deze een invloed hebben op de prestaties.
 • Desgevallend de nodige  strategieën uitwerken om een positieve teamdynamiek te herstellen.
 • Aan teamleden voortdurend feedback verstrekken over hun prestaties en hun prestatieniveau.
 • Alle teamleden weten duidelijk wat van hen wordt verwacht en waar zij middelen/ondersteuning kunnen krijgen.
 • Alle leden van het team leveren binnen de termijnen en met een hoog kwaliteitsniveau.
 • Teamleden geven positieve feedback: zij werken graag in het team en voor het kantoor.
 • Alle teamleden krijgen voortdurend feedback over hun prestaties en hun prestatieniveau.

Algemeen:

Samenwerken met de cliënten, de manager, junior accountants en het administratief en ondersteunend personeel.

Toezicht houden op meerdere junior accountants 

Vaardigheden en kennis (competenties)

Essentieel 

Wenselijk

 • Diepgaande  kennis en duidelijke vaardigheden omtrent accountancy, incl. beroepsgerelateerde en regelgevende normen m.b.t. de activiteiten van accountants en /of belastingconsulenten
 • Sterke computervaardigheid
 • Goede kennis van boekhoudsoftware
 • Oog voor detail en nauwkeurigheid
 • Vermogen om assistenten en ondersteunend personeel te superviseren.

Persoonlijke vaardigheden

Essentieel 

Wenselijk

 • Goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, en meer bepaald een professionele en prettige omgang aan de telefoon
 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Zin voor initiatief
 • Mogelijkheid om meerdere prioriteiten te behandelen
 • Leergierig
 • Oog voor detail
 • Positieve, proactieve houding

Studies opleiding en ontwikkeling

Essentieel 

Wenselijk

 • Universitair diploma of diploma hoger onderwijs in accountancy of bedrijfsbeheer
 • Minimaal twee tot drie jaar ervaring  in een accountantskantoor of in het financieel departement van een commerciële vennootschap
 • ……………………………………

  Deze website is beschermd met reCAPTCHA, waarbij het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google van toepassing zijn.