Manager/director

Afdeling: Accounting

Rapporteert aan een partner/directeur niet-partner

Functies die aan hem rapporteren: Senior accountants

Strategisch belang van de manager/director: Draagt bij tot de organisatie door het verstrekken van een hoogwaardige dienstverlening zodat cliënten Schets als de beste en juiste keuze beschouwen.

Functiesamenvatting: Verantwoordelijk voor een cliëntenportefeuille, waarbij diensten zoals accountancy en zakelijk advies worden verleend, toevertrouwd door de partner. Zorgen voor juistheid en volledigheid van het werk met aandacht voor details, met behoud van productiviteit en teamprestaties.

Prestatiebeoordeling: Beoordeling na 6 maanden proeftijd en vervolgens jaarlijks.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Belangrijkste verantwoordelijkheden als manager/director

Belangrijkste resultaatgebieden

Hoofdactiviteiten

Prestatiemeting

Boekhouding en accounting

 • Opdrachtaanvragen behandelen, uit te voeren taken organiseren en eindevaluatie van het werk van het team
 • Ervoor zorgen dat de taken door het team nauwkeurig en tijdig worden uitgevoerd.

Tussentijdse financiële staten, afsluitingsverrichtingen, voorbereiding jaarrekeningen

 • Opdrachtaanvragen behandelen, uit te voeren taken organiseren (finaliseren eindbalans of proef- en saldibalans, eindejaarsverrichtingen met inbegrip van correcties, eindejaarsboekingen i.v.m. afschrijvingen, voorzieningen, overlopende rekeningen enz.) en eindevaluatie van het werk uitgevoerd door het team.
 • Ervoor zorgen dat de taken door het team nauwkeurig en tijdig worden uitgevoerd.
 • Desgevallend, volgens de bepalingen van de ontvangen opdrachten, zorgen dat de jaarrekening tijdig wordt gepubliceerd.

Fiscaliteit: inkomstenbelasting

 • De door het team uit te voeren werkzaamheden organiseren teneinde: 
  • Werkdocumenten voor te bereiden voor aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting.
  • Aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting op te stellen.
 • Opdrachtaanvragen behandelen en eindevaluatie van het werk uitgevoerd door het team.
 • Vragen van cliënten behandelen en de communicatie met hen verzorgen.
 • Ervoor zorgen dat werkdocumenten, checklists en interne processen nauwkeurig en tijdig worden uitgevoerd.
 • Ervoor zorgen dat de taken door het team nauwkeurig en tijdig worden uitgevoerd.
 • Zorgen voor cliëntentevredenheid.
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke bepalingen.
 • Desgevallend, volgens de bepalingen van de ontvangen opdrachten, zorgen voor een tijdige indiening van de fiscale aangiften bij de betrokken fiscale administratie.

Recurrente btw-werkzaamheden

 • Periodiek nazicht van de overeenstemming saldi btw-rekeningen in de boekhouding en de bij de administratie ingediende documenten.
 • Superviseren van het opstellen van de btw-aangiften
 • Werkdocumenten en checklists nauwkeurig en tijdig voltooid.

Beheer van teamprestaties

 • Duidelijk aan teamleden hun rol en verantwoordelijkheden uitleggen, en de ondersteuning door kantoor.
 • Een positieve teamdynamiek in stand houden.
 • Negatieve elementen teamdynamiek identificeren alvorens deze een invloed hebben op de prestaties.
 • Desgevallend de nodige strategieën uitwerken om een positieve teamdynamiek te herstellen.
 • Aan teamleden voortdurend feedback verstrekken over hun prestaties en hun prestatieniveau.
 • Jaarlijks uitvoeren van formele prestatiebeoordelingen van de teamleden,  waaronder het identificeren van vormingsvereisten.
 • Alle teamleden weten duidelijk wat van hen verwacht wordt en waar zij middelen/ondersteuning kunnen krijgen.
 • Alle teamleden leveren het werk binnen de termijnen en met hoog kwaliteitsniveau.
 • Alle teamleden geven positieve feedback: zij werken graag in het team en voor het kantoor.
 • Alle teamleden krijgen voortdurend feedback over hun prestaties en hun prestatieniveau.
 • Alle teamleden worden jaarlijks formeel beoordeeld.
 • Alle teamleden hebben een lopend persoonlijk ontwikkelingsplan, en worden ondersteund bij het uitvoeren van de activiteiten van dit plan. 

Algemeen:

Samenwerken met de cliënten, de partners, de andere managers, de senior-accountants en het administratief en ondersteunend personeel.

Toezicht houden op het team accountants.

Vaardigheden en kennis (competenties)

Essentieel 

Wenselijk

 • Diepgaande kennis en duidelijke vaardigheden omtrent accountancy, incl. beroepsgerelateerde en regelgevende normen m.b.t. de activiteiten van accountants en/of belastingconsulenten
 • Sterke computervaardigheid
 • Zeer goede kennis van boekhoudsoftware
 • Vermogen om een team te superviseren
 • Oog voor detail en nauwkeurigheid

Persoonlijke vaardigheden

Essentieel 

Wenselijk

 • Goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, en meer bepaald een professionele en prettige omgang aan de telefoon
 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Zin voor initiatief
 • Mogelijkheid om meerdere prioriteiten te behandelen
 • Leergierig
 • Oog voor detail
 • Zakelijke uitstraling
 • Positieve, proactieve houding

Studies opleiding en ontwikkeling

Essentieel 

Wenselijk

 • Universitair diploma of diploma hoger onderwijs in accountancy of bedrijfsbeheer
 • Minimaal vijf jaar ervaring in een accountantskantoor
 • De hoedanigheid van accountant/belastingconsulent hebben

  Deze website is beschermd met reCAPTCHA, waarbij het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google van toepassing zijn.