Skip to main content

De kans dat je als ondernemer op een dag te maken krijgt met een fiscale controle is sterk toegenomen. De gevolgen van dergelijke controles kunnen je veel geld kosten. 
 
Zo zullen een goede voorbereiding en intensieve bijstand van jouw accountant nodig zijn. In sommige gevallen kunnen deze controles zelfs leiden tot een rechtszaak waardoor je ook nog eens beroep zult moeten doen op een goede fiscale advocaat. 
 
Een optimale begeleiding is dus cruciaal, maar kan een hoge kost met zich meebrengen. Deze kost ben je natuurlijk liever kwijt dan rijk, daarom bieden wij jou als klant van SCHETS een voordelige fiscale rechtsbijstandsverzekering aan. 

Deze polis beschermt jou en jouw vennootschap tegen de financiële kosten die de voorbereiding en bijstand van een fiscale controle met zich mee kunnen brengen. Hieronder valt zowel onze kost, als de erelonen van een deskundige of advocaat die betrokken wordt.

Deze bescherming loopt onmiddellijk en telt ook voor alle nog niet gestarte controles (er is geen drempel of wachttijd voorzien) en geldt vanaf een vraag om inlichtingen of een verzoek tot ambtshalve ontheffing.

De polis biedt dekking tot 50.000,00 euro per schadegeval en werkt met een derdebetalerssysteem zodat je de kosten niet hoeft voor te schieten.

Als klant kunnen wij een voordelige premie aanbieden: 

  1. Indien jouw omzet minder dan 1 miljoen EUR is, bedraagt de premie 275,00 euro per jaar 
  1. Indien jouw omzet meer dan 1 miljoen EUR is, bedraagt de premie 325,00 euro per jaar` 

Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar.

De polis sluit volgende zaken uit:

  • de kosten en erelonen van een deskundige verschuldigd voor de minnelijke fase wanneer de verzekerde de betrokken aangifte zelf deed; 
  • de strafrechtelijke en administratieve boetes; 
  • elke bestuurdersaansprakelijkheid betreffende fraude en onbetaalde fiscale schulden; 
  • kosten en erelonen voor een schadegeval dat het gevolg is van het niet of niet-tijdig indienen van de aangifte; 
  • de kosten en erelonen wanneer er fiscale fraude wordt gepleegd.  

Wens je graag nog bijkomende informatie? Aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen!