Skip to main content

Vanaf 1 januari 2023 is een bijzondere vermelding op een factuur verplicht bij werken in onroerende staat.  

Wat is de reden van de bijzondere vermelding?

Een recente wetswijziging voorziet voortaan dat de afnemer (klant) van werken in onroerende staat, die geen periodieke btw-aangiften hoeft in te dienen, zijn dienstverrichter (aannemer) ervan in kennis moet stellen dat hij niet voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van deze verleggingsregeling.

De bijzondere vermelding heeft tot doel om de afnemer die geen periodieke btw-aangiften indient en die zijn aannemer niet in kennis heeft gesteld van zijn hoedanigheid, te informeren over de gevolgen voor zijn persoonlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en boetes.

Er wordt immers bepaald dat de aannemer niet langer aansprakelijk is wanneer de afnemer de factuur niet heeft betwist.

Vanaf wanneer geldt deze wetswijziging?

Vanaf 1 januari 2023 is elke aannemer verplicht om een bijzondere vermelding te voorzien op elke factuur wanneer hij werken in onroerende staat verricht. 

Welke vermelding moet er gemaakt worden?

Verricht je als aannemer werken in onroerende staat, dan moet je vanaf heden het volgende op je factuur vermelden:   

“Verlegging van heffing. – Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.” 

Wens je graag nog bijkomende informatie? Aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen!