Skip to main content

Sinds mei 2019 is het nieuwe wetboek vennootschapsrecht van kracht. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verplicht elke vennootschap en vereniging om zijn statuten aan te passen vóór 2024 zodat deze conform zijn aan de nieuwe wetgeving. Dit werd al een paar keer aangehaald.

Onze juridische afdeling biedt hierbij een complete begeleiding aan. Deze begeleiding houdt onder meer in:

  • Het opvragen van alle relevante en nodige gegevens;
  • Het instrueren van de notaris;
  • Het analyseren van je huidige statuten en suggesties doen om de belangen van jou en je onderneming(en) optimaal te beschermen;
  • Het nalezen en aanpassen van de ontwerpakte(s);
  • Het volledig toelichten van de belangrijkste wijzigingen in je statuten.

We willen je graag aansporen om dit niet uit te stellen tot het einde van dit jaar. Door de massa aan vennootschappen die nog tegen het einde van 2023 moeten omgevormd worden is de kans groot dat de notarissen overstelpt zullen worden en moeten ook wij opteren voor een gespreide uitwerking.

Als je gebruik wilt maken van onze dienst willen we je graag vragen om ons dit zo snel mogelijk te laten weten zodat wij de procedure kunnen opstarten.

Neem contact met ons op